Τι σημαίνει άραγε ψυχοθεραπεία για εσάς..;

Η πιο συχνή ερώτηση που ένας θεραπευόμενος θα απευθύνει στον ψυχολόγο, στην πρώτη κιόλας συνεδρία, είναι "Και πώς δουλεύει αυτό...;". Κι έχει πράγματι μεγάλη αξία να μπορέσει να κατανοήσει κανείς την πορεία και τη μέθοδο της ψυχοθεραπείας ώστε να αισθανθεί ασφαλής στο πλαίσιο αυτής. Καταρχήν, η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ενθαρρύνει την δημιουργία μια θεραπευτικής, οριοθετημένης σχέσης ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η σχέση αυτή μπορεί να αποδειχθεί θεραπευτική λειτουργώντας ως καθρέφτης του τρόπου με τον οποίο οι θεραπευόμενοι σχετίζονται με τους άλλους, σημαντικούς και μη, ανθρώπους της ζωής τους.

Ακόμα, η θεραπευτική σχέση μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά μέσω της παροχής συναισθηματικής ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής με τελικό στόχο την απομυθοποίηση του θεραπευτή και την ανεξαρτητοποίηση του θεραπευόμενου, ενθαρρύνοντας έτσι την αλήθεια του και την αυτονομία του. 

Δουλεύοντας η ίδια στο στέρεο έδαφος της θεραπευτικής συμμαχίας, φροντίζω να δίνω το χώρο και το χρόνο στο θεραπευόμενο να διερευνήσει και να παρατηρήσει τον εαυτό του, το παρελθόν και το παρόν, τις σκέψεις και τα συναισθήματα ανακαλύπτοντας τελικά ποιές δυσλειτουργικές συμπεριφορές ή ακόμη ποια μοτίβα σχέσεων δεν τον οδηγούν στο επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα .

Η παρουσία του θεραπευτή στη θεραπευτική διαδικασία προυποθέτει τη σωστή χρήση του εαυτού του καθώς και την προσφορά των σκέψεων και των συνδέσεων του, ώστε να ενθαρρύνει την προσωπική πορεία του θεραπευόμενου προς την ανακάλυψη του εαυτού του, των αληθινών αναγκών του και αυτού που για τον καθένα ξεχωριστά σημαίνει "ευδαιμονία" ή άλλες φορές "αποδοχή".

Με σύμμαχο τον θεραπευτή του, μέσα από την ψυχοθεραπεία, το άτομο μπορεί να δει τον εαυτό του να αλλάζει σταδιακά, να αποκτά αυτοπεποίθηση, ουσιαστική αντίληψη του εαυτού και της δύναμής του να επηρεάζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων, με τελικό στόχο τη διεκδίκηση όσων πραγματικά επιθυμεί χωρίς φόβο και αναβολές.