Η διαδικτυακή συμβουλευτική μέσω Skype, αποτελεί μία σύγχρονη υποστηρικτική πρακτική η οποία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και αποτελεσματική σε ανθρώπους, που λόγω γεωγραφικής απόστασης, λόγω κάποιας κινητικής δυσκολίας ή ακόμη λόγω επιβαρυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρίστανται στο γραφείο του ψυχολόγου για την διεξαγωγή των συνεδριών.

Εάν αισθάνεστε πώς η διαδικτυακή συμβουλευτική ταιριάζει στις ανάγκες σας σε αυτό το χρονικό σημείο  της ζωής σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μου για να ορίσουμε την πρώτη μας αναγνωριστική συνεδρία.