Στην πορεία της ζωής μας βρισκόμαστε μπροστά σε πολύπλοκα σταυροδρόμια, σε γενναίες αποφάσεις, σε σημαντικές αλλαγές, αντιμέτωποι με το άγχος, τον φόβο, τα δύσκολα συναισθήματά μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι στιγμές που εμείς οι ίδιοι, χωρίς καν να το αντιληφθούμε, βάζουμε εμπόδια στην εξέλιξη μας, στην ισορροπία μας και στην ευτυχία μας.

Η πιο συχνή ερώτηση που ένας θεραπευόμενος θα μου απευθύνει, στην πρώτη κιόλας συνεδρία, είναι “Και πώς δουλεύει αυτό…;”. Κι έχει πράγματι μεγάλη αξία να μπορέσει να κατανοήσει κανείς την πορεία και τη μέθοδο της ψυχοθεραπείας ώστε να αισθανθεί ασφαλής στο πλαίσιο αυτής. Αρχικά, η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ενθαρρύνει την δημιουργία μια θεραπευτικής, οριοθετημένης σχέσης ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η σχέση αυτή, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα οχήματα αλλαγής, λειτουργώντας σαν καθρέφτης του τρόπου με τον οποίο οι θεραπευόμενοι σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους της ζωής τους.

Ακόμα, η θεραπευτική σχέση μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά μέσω της παροχής συναισθηματικής ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής με τελικό στόχο την απομυθοποίηση του θεραπευτή και την ανεξαρτητοποίηση του θεραπευόμενου, ενθαρρύνοντας έτσι την αλήθεια του και την αυτονομία του.

Δουλεύοντας η ίδια στο στέρεο έδαφος της θεραπευτικής συμμαχίας, φροντίζω να δίνω το χώρο και το χρόνο στο θεραπευόμενο να διερευνήσει και να παρατηρήσει τον εαυτό του, το παρελθόν και το παρόν, τις σκέψεις και τα συναισθήματα ανακαλύπτοντας τελικά ποιές δυσλειτουργικές συμπεριφορές ή ακόμη ποια μοτίβα σχέσεων δεν τον οδηγούν στο επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα . Η αφήγηση της προσωπικής του ιστορίας, φέρνει συνειδητοποιήσεις που φωτίζουν τις αποφάσεις αλλά και την στάση που έχει πάρει στην ζωή του, επιτρέποντάς του να αλλάξει μονοπάτι.

Η παρουσία του θεραπευτή στη θεραπευτική διαδικασία προυποθέτει τη σωστή χρήση του εαυτού του καθώς και την προσφορά των σκέψεων και των συνδεσεών του, ώστε να ενθαρρύνει την προσωπική πορεία του θεραπευόμενου προς την ανακάλυψη του εαυτού του, των αληθινών αναγκών του και αυτού που για τον καθένα ξεχωριστά σημαίνει “αποδοχή”.

Μέσα από την ψυχοθεραπεία το άτομο αλλάζει σταδιακά, αποκτώντας αυτεπίγνωση και αυτοπεποίθηση, ουσιαστική αντίληψη των αληθινών αναγκών του αλλά και της δύναμής του να χτίζει ένα μονοπάτι με τελικό στόχο όσα πραγματικά επιθυμεί, φιλοξενώντας όλα τα συναισθήματα που συναντά, βάζοντας τέλος στις αναβολές.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία Παιδιού

Σχεδιάζουμε το ιδανικό πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αξιοποίηση…

Θεραπεία Ζεύγους

Η ερωτική σχέση χαρακτηρίζεται από βαθιά πολυπλοκότητα…

Sex Therapy

Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει στην ομπρέλα της τη σεξουαλική υγεία…