Νατάσα Μιχαΐλοβιτς

Η Νατάσα Μιχαΐλοβιτς είναι πιστοποιημένη Συστημική Θεραπεύτρια εφήβων, ενηλίκων, ζεύγους και οικογένειας, με ακαδημαϊκό και κλινικό υπόβαθρο Κοινωνικής Λειτουργού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αρ. 6407).

Έχει εκπαιδευτεί στο μοντέλο της Συστημικής Συμβουλευτικής Οικογένειας και Ζεύγους από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.). Η κλινική της εμπειρία αφορά την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης, πένθος, δυσκολίες επικοινωνίας και προβλήματα σχέσεων.

Το θεραπευτικό της έργο εστιάζει στο πώς τα άτομα επικοινωνούν, συνδέονται και σχετίζονται μέσα στα συστήματα στα οποία συν- υπάρχουν, καθώς και στις δυσκολίες που εμφανίζουν ανάλογα με τους ρόλους που διατηρούν αλλά και με τις φάσεις του κύκλου ζωής που βρίσκονται.

Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη θεραπευτική σχέση που δημιουργείται στη θεραπεία και που χαρακτηρίζεται από αποδοχή, σεβασμό και ασφάλεια, καθότι μέσω αυτής τα άτομα υποστηρίζονται στο δικό τους χρόνο για να διερευνήσουν τις ανάγκες τους, να αφηγηθούν και να επανανοηματοδοτήσουν τη δική τους μοναδική ιστορία ζωής και να ανακαλύψουν νέες σκέψεις και συναισθήματα.

Έχει συνεργαστεί με τη Διεπιστημονική ομάδα της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, δουλεύοντας με ασθενείς που αντιμετώπιζαν συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές αλλά και σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, καθώς και με το Ιατρείο Πρώιμης Παρέμβασης στη Ψύχωση της ΑμΚΕ «Προαγωγή στις Ψυχικές Διαταραχές».

Συνεργάζεται με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Αρχιπέλαγος» , υποστηρίζοντας την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Έχει ολοκληρώσει το μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχοπαθολογία,  της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) & Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Στο παρόν, είναι συν- διδάσκουσα στο μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της «Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση» το οποίο πραγματοποιείται από το E.Π.Ι.Ψ.Υ., σε συνεργασία με την Α ́και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ.

Η Νατάσα Μιχαΐλοβιτς έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:

  1. Martinaki S., Kostaras P., Michailovic N., Papaioannou A., Asimopoulos Ch., Masdrakis V., Angelopoulos E.(2021). Psychiatric admissions as a risk factor for Post Traumatic StressDisorder. Psychiatry Research  305, 114176
  2. Μαρτινάκη Σ., Ασημόπουλος Χ., Παπαϊωάννου Α., Μιχαϊλοβιτς Ν., Αναστασιάδου Ν., Σκευοφύλαξ Β., Χατζημιχαϊλίδη Α. (2019). Ακούσια νοσηλεία, οικογένεια και κλινική κοινωνική εργασία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 36(6), 744-753.

Παράλληλα, έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών:

  1. S. Martinaki, Ch. Asimopoulos, P. Kostaras, N. Michajlovic, A. Papaioannou, V. Masdrakis, I. Angelopoulos The overlooked trauma of psychiatric hospitalization: voluntary vs involuntary hospitalizations. Poster presentation at Thematic Congress on intersectional collaboration World Psychiatric Association & Hellenic Psychiatric Association, Psychological trauma: Global burden on mental and physical health, Athens, 10-12 December 2020.
  2. Μαρτινάκη Σ., Κωστάρας Π., Παπαϊωάννου Α., Μιχαϊλοβιτς Ν.,Μαντωνάκης Λ., Μασδράκης Β. Πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, ακούσια νοσηλεία και Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ). Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 10 -13 Ιουνίου 2021
  3. Μαρτινάκη Σ., Κωστάρας Π., Παπαϊωάννου Α.,Μιχαϊλοβιτς Ν., Ασημόπουλος Χ., Μασδράκης Β., Αγγελόπουλος Η. Επίδραση της ακούσιας νοσηλείας στην εκδήλωση Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες σε ασθενείς με σοβαρή Ψυχική Διαταραχή. Αναρτημένη Ανακοίνωση στο28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 29 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2020.
  4. Μαρτινάκη, Σ., Ασημόπουλος, Χ., Παπαϊωάννου, Α., Μιχαϊλοβιτς, Ν., Χατζηνικολάου, Φ. Ακούσια νοσηλεία και οικογένεια. Η δυναμική της κλινικής κοινωνικής εργασίας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 18-21 Απριλίου, 2019.
  5. Μαρτινάκη,  Σ., Αγγελόπουλος, Η., Ασημόπουλος, Χ., Παπαϊωάννου, Α., Κωσταράς, Π., Μιχαϊλοβιτς, Ν., Χατζηνικολάου, Φ., Δουζένης, Α. Συσχέτιση ακούσιας νοσηλείας και διαταραχής μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ).Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου, 2018.

Έχει βραβευθεί με το βραβείο της 3ης καλύτερης ανηρτημένης εργασίας: «Επίδραση της ακούσιας νοσηλείας στην εκδήλωση Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες σε ασθενείς με σοβαρή ψυχική διαταραχή». 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Διαδικτυακή  Διεξαγωγή, 29 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2020.

Συνεχίζει να συμμετέχει με δημοσιεύσεις σε συνέδρια, και να έχει ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά με θεματολογία που αφορά το ψυχικό τραύμα και τον αντίκτυπο που έχουν στα άτομα και στις οικογένειες η νοσηλεία σε ψυχιατρικά πλαίσια.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής της κατάρτισης, παρακολουθεί σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Στην πορεία της ζωής μας βρισκόμαστε μπροστά σε πολύπλοκα σταυροδρόμια…

Θεραπεία Ζεύγους

Η ερωτική σχέση χαρακτηρίζεται από βαθιά πολυπλοκότητα…

Sex Therapy

Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει στην ομπρέλα της τη σεξουαλική υγεία…

Ψυχοθεραπεία Παιδιού

Σχεδιάζουμε το ιδανικό πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αξιοποίηση…

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η εφηβική ηλικία αποτελεί την πιο θυελλώδη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου…

Online Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Η ψυχολογική υποστήριξη μέσω βιντεοσυνομιλίας, αποτελεί…

Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα, θεωρείται παγκοσμίως…