Η ψυχολογική υποστήριξη μέσω βιντεοσυνομιλίας, αποτελεί μία σύγχρονη υποστηρικτική πρακτική η οποία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και αποτελεσματική σε ανθρώπους, που λόγω γεωγραφικής απόστασης, λόγω κάποιας κινητικής δυσκολίας ή ακόμη λόγω επιβαρυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρίστανται στο γραφείο του ψυχολόγου για την διεξαγωγή in vivo συνεδριών.

Όπως έχουν δείξει οι σχετικές μελέτες και ανασκοπήσεις (University of Bristol 2009, Canadian Medical Association Journal_Review 2015), η διαδικτυακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία μπορεί να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τις συνεδρίες από κοντά, στο γραφείο του Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή. Μάλιστα, μελέτη σε Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (University of South Australia 2014), υπογράμμισε τη δυνατή και αποτελεσματική θεραπευτική συμμαχία που μπορεί να χτιστεί μέσω των διαδικτυακών συνεδριών.

Στο γραφείο πραγματοποιούμε συνεδρίες μέσω βιντεοσυνομιλίας, με το θεραπευτικό μας έργο να διέπεται από τις ίδιες δεοντολογικές αρχές που ισχύουν και στις συνεδρίες που πραγματοποιούνται δια ζώσης, ακολουθώντας τα Standards της Διεθνούς Κοινότητας της Online Ψυχικής Υγείας (International Society for Mental Health Online).

Εάν αισθάνεστε πώς η υπηρεσία αυτή ταιριάζει στις ανάγκες σας σε αυτό το χρονικό σημείο της ζωής σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μου για να ορίσουμε την πρώτη μας αναγνωριστική συνεδρία.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Στην πορεία της ζωής μας βρισκόμαστε μπροστά σε πολύπλοκα σταυροδρόμια…

Θεραπεία Ζεύγους

Η ερωτική σχέση χαρακτηρίζεται από βαθιά πολυπλοκότητα…

Ψυχοθεραπεία Παιδιού

Σχεδιάζουμε το ιδανικό πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αξιοποίηση…